Zakres Działania

Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie i Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie

Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu.

Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki  po uzyskaniu opinii Starosty.  

Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie jest szefem wszystkich policjantów Komendy Powiatowej Policji.

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie określa strukturę organizacyjną, zakres zadań i funkcje Komendy, patrz linki w tekście.

Do  zadań Policji należą czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:

 • rozpoznawania, zapobiegania i szukania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;
 • poszukiwania osób ukrywających się przed policją, prokuraturą, sądami oraz
 • poszukiwania osób zaginionych.

Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie to między innymi:

 • zapewnienie porządku i bezpieczeństwa podczas organizowanych zgromadzeń, protestów, meczy i koncertów,
 • zabezpieczanie śladów i dowodów,
 • układanie programów profilaktycznych,
 • dbanie o bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach,
 • edukowanie dorosłych, dzieci, młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg, jezior i rzek.

Wszystkie informacje o Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie  znajdziesz na stronie internetowej, stronie BIP, patrz linki w tekście.

Dodatkowe informacje:

W Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym, świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, to udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Film powiatowy_2.mp4

Pliki do pobrania

 • 41.5 KB
  Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie i Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie- teks łatwy do czytania (ETR)
Powrót na górę strony