Jednostki podległe

Posterunek Policji w Pokoju

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie

Posterunek Policji w Pokoju

ul. Sienkiewicza 5

46-034 Pokój

Kierownik Posterunku- asp. sztab. Michał Henel

 tel. 47 862 75 00 lub 695 872 217

Kierownik Posterunku Policji w Pokoju przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 10:00 - 14:00.

W pozostałe dni robocze dyżur pełni wyznaczony dzielnicowy w godzinach 14:00 - 16:00.

Poza godzinami pracy Posterunku lub w przypadku nieobecności dzielnicowego,

zgłoszenia należy kierować telefonicznie do dyżurnego Policji w Namysłowie

pod numerem tel. 47 862 72 03 lub 112,

lub osobiście całodobowo w Komendzie Powiatowej Policji w  Namysłowie przy ul. Piłsudskiego 4

Powrót na górę strony