Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie

Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie

podinsp. Andrzej Ostrycharczyk

Telefon 47 862 72 00

Fax 47 862 72 45

e-mail: komendant.na@op.policja.gov.pl

Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 17:00. W przypadku gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, interesanci są przyjmowani w następnym dniu roboczym, w godzinach jak wyżej.

Po godzinach pracy Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie, skargi, wnioski i petycje można składać bezpośrednio u oficera dyżurnego.

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego w Namysłowie

mł. insp. Przemysław Stankiewicz

Telefon +48 47 862 72 01

Fax 47 862 72 45

e-mail: komendant.na@op.policja.gov.pl

 

Oficer Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie

ul. Piłsudskiego 4, 46-100 Namysłów

Telefon +48 47 862 72 03 do 04 lub 112

Fax 47 862 72 45

e-mail: dyzurny.na@op.policja.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komedy Powiatowej Policji w Namysłowie

kom. Sebastian Wojciechowski

Telefon +48 47 862 72 05

Fax 47 862 72 35

 

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komedy Powiatowej Policji w Namysłowie

podinsp. Krzysztof Simlat

Telefon +48 47 862 72 29

Fax 47 862 72 21

 

Kierownik Posterunku Policji w Pokoju

ul. Sienkiewicza 5, 46-034 Pokój

mł. asp. Sławomir Urbaniec

Telefon +48 77 469 30 07 lub 695 872 217

Fax 47 862 75 00

e-mail: michal.henel@op.policja.gov.pl

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komedy Powiatowej Policji w Namysłowie

podkom. Tomasz Skawiński

Telefon +48 77 555 09 17 lub 695 872 216

e-mail: tomasz.skawinski@op.policja.gov.pl

Powrót na górę strony