Posterunek Policji w Pokoju - Jednostki podległe - KPP Namysłów

Jednostki podległe

Posterunek Policji w Pokoju

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie

Posterunek Policji w Pokoju

ul. Sienkiewicza 5

46-034 Pokój

Kierownik Posterunku- asp. Sławomir Słowikowski

 tel. 47 862 75 00

695 872 217 lub 77 469 30 07

 

Kierownik Posterunku Policji w Pokoju przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 10:00 - 14:00.

W pozostałe dni robocze dyżur pełni wyznaczony dzielnicowy w godzinach 14:00 - 16:00.

 

Poza godzinami pracy Posterunku lub w przypadku nieobecności dzielnicowego,

 

zgłoszenia należy kierować telefonicznie do dyżurnego Policji w Namysłowie

pod numerem tel. 077/ 4039143 lub numery alarmowe : 997, 112

lub osobiście całodobowo w Komendzie Powiatowej Policji w  Namysłowie przy ul. Piłsudskiego 4