Święto Policji w Namysłowie - Aktualności - KPP Namysłów

Aktualności

Święto Policji w Namysłowie

Data publikacji 23.07.2019

Na namysłowskim rynku odbyły się uroczystości z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. Podczas uroczystego apelu 36 policjantów otrzymało awanse, nagrody i wyróżnienia. W obchodach uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu nadkom. Jacek Basik, który podziękował policjantom za dobrą służbę oraz wręczył akty mianowania na kolejne stopnie służbowe.

19 lipca namysłowscy policjanci obchodzili 100. rocznicę powołania Policji Państwowej. O godzinie 12.00, w kościele pw. Św. Franciszka z Asyżu, kapelan ks. Tadeusz Strugała, odprawił mszę świętą w intencji policjantów, pracowników cywilnych policji i ich rodzin.

Następnie funkcjonariusze wraz z zaproszonymi gośćmi, w asyście orkiestry dętej, przeszli do Rynku. Podczas apelu wszyscy odśpiewali hymn państwowy, odznaczeni zostali policjanci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w służbie. Gospodarzem uroczystości był Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie nadkom. Andrzej Ostrycharczyk.

 W uroczystościach uczestniczyli także: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu nadkom. Jacek Basik, Starosta Powiatu Namysłowskiego Konrad Gęsiarz, Burmistrz Namysłowa Bartłomiej Stawiarski, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości, emerytowani policjanci oraz rodziny i bliscy funkcjonariuszy.

W tym roku, na wyższe stopnie służbowe awansowało 36 funkcjonariuszy. Wyróżnieni zostali funkcjonariusze i osoby cywilne, którzy na przestrzeni ostatnich lat wykazali się zaangażowaniem w poprawę bezpieczeństwa i wsparcie działań namysłowskiej policji. Otrzymali oni okolicznościowy medal 100-lecia Powstania Policji Państwowej. Ponadto listy gratulacyjne na ręce komendanta Andrzeja Ostrycharczyka przekazali starosta, burmistrz i pani prokurator. Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościową broszurę o historii gmachu Komendy Policji w Namysłowie.

 • Trzech umundurowanych policjantów stoi ze sztandarem w kościele.
 • Umundurowani policjanci w mundurach galowych siedzą w ławach kościelnych.
 • Umundurowani policjanci w mundurach galowych siedzą w ławach kościelnych i patrzą w kierunku ołtarza.
 • Orkiestra dęta idzie ulicami miasta, za nią idą policjanci w mundurach galowych.
 • Dwaj umundurowani policjanci, w mundurach galowych, podają sobie ręce.
 • Poczet sztandarowy składający się z trzech umundurowanych policjantów, stoi przy namysłowskim ratuszu. Środkowy policjant trzyma sztandar w pozycji pionowej.
 • Umundurowani policjanci w mundurach galowych salutuje do siebie wzajemnie.
 • Umundurowany policjant przypina medal do klapy marynarki mężczyźnie w garniturze.
 • Umundurowany policjant przypina medal drugiemu mężczyźnie w mundurze. Obaj są policjantami w mundurach galowych.
 • Policjantka w mundurze galowym i czapce służbowej, obrócona w prawy bok, uśmiecha się.
 • Dwóch policjantów w mundurach galowych stoi przy mównicy na namysłowskim rynku.
 • Trzech policjantów w mundurach galowych maszerują jeden za drugim ulicami miasta.