Dodatkowe patrole w powiecie namysłowskim - Aktualności - KPP Namysłów

Aktualności

Dodatkowe patrole w powiecie namysłowskim

Data publikacji 13.05.2019

Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie nadkom. Andrzej Ostrycharczyk podpisał porozumienie z Wicestarostą Tomaszem Wiciakiem w sprawie przekazania funduszy na dodatkowe patrole policji. Władze powiatu przeznaczyły na ten cel 12 000 złotych. Policjanci częściej będą pełnić służbę w miejscach najbardziej zagrożonych.

Porozumienie zostało podpisane w Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie w obecności Wicestarosty Tomasza Wiciaka. Dodatkowe patrole policji będą organizowane przede wszystkim w weekendy, w miejscach najbardziej zagrożonych przestępstwami i wykroczeniami oraz szczególnie uciążliwymi dla mieszkańców powiatu.

 

Pełniący dodatkową służbę policjanci będą również zabezpieczać imprezy plenerowe organizowane na terenie całego powiatu. Podczas planowania dodatkowych patroli, uwzględniane również będą sugestie samorządów oraz mieszkańców.