Posterunek Policji w Pokoju - KPP Namysłów

Posterunek Policji w Pokoju

Posterunek Policji w Pokoju

Kierownik Posterunku Policji w Pokoju

asp.szt. Aleksander Puszczewicz

tel. 695 872 217

tel. 0/77 469 30 07

 

Posterunek Policji w Pokoju

ul. Sienkiewicza 5

46-034 Pokój

 


DZIELNICOWY GMINY POKÓJ

st. asp. Daniel Marel

tel. 0/77 469 30 07

tel. 514811410

 dzielnicowy.pokoj9@op.policja.gov.pl

 

 

Rejon służbowy nr X obejmuje n/w miejscowości:

Dąbrówka Dolna, Domaradz, Domaradzka Kuźnia, Kozuby, Kopalina, Krogulna, Lubnów, Ładza, Paryż, Pokój, Siedlice, Świerczowskie, Zawiść, Zieleniec, Żabiniec, Fałkowice, Jagienna.

W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r. dzielnicowy realizuje zadania w zakresie zagrożeń związanych z zakłóceniami ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu Lewiatan w miejscowości Pokój ul. 1 Maja oraz spożywaniem alkoholu przed sklepem w miejscach zabronionych przez Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

DZIELNICOWY GMINY ŚWIERCZÓW

asp. Grzegorz Caban

tel. 0/77 469 30 07

tel. 514818179

 dzielnicowy.pokoj10@op.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy nr IX obejmuje n/w miejscowości:

Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Miodary, Osiek, Pieczyska, Starościn, Świerczów, Zbica, Zorzów, Wężow

W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r. dzielnicowy realizuje zadania w zakresie zagrożeń związanych z zakłóceniami ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu Lewiatan w miejscowości Biestrzykowice oraz spożywaniem alkoholu przed sklepem w miejscach zabronionych przez Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.