Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie - KPP Namysłów

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie

 

 

Nazwa

 

 

Stanowisko

 

Telefon

 

Faks

 

e-mail

 

nadkom.

Andrzej Ostrycharczyk

 

Komendant Powiatowy

Policji

w Namysłowie

 

+48

47 862 72 00

 

 

47 862 72 45

komendant.na@op.policja.gov.pl

podinsp. Przemysław

Stankiewicz

I Zastępca

Komendanta Powiatowego

Policji w Namysłowie

+48

47 862 72 01

   

Oficer Dyżurny

 

Dyżurny

Komendy Powiatowej

Policji

w Namysłowie

ul. Piłsudskiego 4

46-100  Namysłów

 

+48

47 862 72 03

do 04

lub 112

 

47 862 72 45

dyzurny.na@op.policja.gov.pl

 

nadkom. Wojciech

Maligłówka

 

Naczelnik Wydziału

Kryminalnego

 

 

+48

47 862 72 05

 

47 862 72 35

 

 

 

nadkom. Krzysztof

Simlat

 

Naczelnik Wydziału

Prewencji i Ruchu

Drogowego

 

 

+48

47 862 72 29

 

47 862 72 21

 

 

asp. Sławomir

Słowikowski 

 

Kierownik

Posterunku Policji

w Pokoju

ul. Sienkiewicza 5

 46-034 Pokój

+48

77 469 30 07

lub

695 872 217

47 862 75 00

 

slawomir.slowikowski@op.policja.gov.pl

 

st. asp.

Tomasz Skawiński

 

Kierownik Rewiru 

Dzielnicowych

 

+48

77 555 09 17

lub

695 872 216

 

 

Tomasz.skawinski@op.policja.gov.pl