Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie - KPP Namysłów

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie

 

 

Nazwa

 

 

Stanowisko

 

 

Telefon

 

Faks

 

e-mail

 

nadkom. Andrzej Ostrycharczyk

 

 

Komendant Powiatowy Policji

w Namysłowie

 

 

077/

4039140

 

 

komendant.na@op.policja.gov.pl

podinsp. Przemysław Stankiewicz

 p.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie

077/ 4039141

 

 

 

Oficer Dyżurny

 

 

 

Dyżurny

Komendy Powiatowej Policji

w Namysłowie

ul. Piłsudskiego 4

46-100  Namysłów

 

 

077/

4039143

do 44

lub 997

 

077/

4039185

 

dyzurny.na@op.policja.gov.pl

 

 

nadkom. Wojciech Maligłówka

 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

 

 

 

077/

4039145

 

 

077/

4039175

 

 

 

 

nadkom. Krzysztof Simlat

 

 

Naczelnik Wydziału Prewencji

i Ruchu Drogowego

 

 

 

077/

4039169

 

 

077/

4039161

 

 

 

asp. Sławomir Słowikowski 

 

Kierownik Posterunku Policji

w Pokoju

ul. Sienkiewicza 5

 46-034 Pokój

 

 

077/

4693007

lub

695 872 217

077/ 4693007

 

slawomir.slowikowski@op.policja.gov.pl

 

st. asp. Tomasz Skawiński

 

 

Kierownik

Rewiru  Dzielnicowych

 

 

077/

5550917 lub 695 872 216

 

 

 

Tomasz.skawinski@op.policja.gov.pl