Wydział Kryminalny - Wydziały - KPP Namysłów

Wydział Kryminalny

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

kom. Wojciech Maligłówka

Sekretariat: tel. 77/4039182