Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego - Wydziały - KPP Namysłów

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

nadkom. Krzysztof Simlat

Sekretariat: tel. 77/4039176