KIEROWNICTWO - Kierownictwo - KPP Namysłów

Kierownictwo

KIEROWNICTWO

 

 

   Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie

nadkom. Andrzej Ostrycharczyk

 

 

 

 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie

podinsp. Przemysław Stankiewicz