Dodatkowe patrole w gminie Świerczów - Aktualności - KPP Namysłów

Aktualności

Dodatkowe patrole w gminie Świerczów

Data publikacji 26.06.2018

Porozumienie w sprawie dodatkowych patroli podpisali Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie nadkom. Andrzej Ostrycharczyk i Wójt Gminy Świerczów Andrzej Gosławski. Władze gminy przekazały 2000 złotych. Policjanci, podczas dodatkowych patroli będą pełnić służbę w miejscach najbardziej zagrożonych.

Porozumienie zostało podpisane w Urzędzie Gminy w Świerczowie. Służby ponadnormatywne na terenie gminy będą organizowane przede wszystkim w weekendy, w miejscach najbardziej zagrożonych przestępstwami i wykroczeniami, szczególnie uciążliwymi dla lokalnej społeczności.

Dodatkowe patrole będą wykorzystywane również do zabezpieczania imprez plenerowych na terenie gminy, w tym uroczystości dożynkowe. Porozumienie obejmuje także zasady prowadzenia wspólnych działań i przedsięwzięć w oparciu o analizę stanu bezpieczeństwa.